Terug naar lijst

En Route Ops Performance Specialist

Het Belgische luchtruim zoveel en zo ruim mogelijk beschikbaar krijgen waar en wanneer dat voor skeyes meest nodig is door :

 • Instaan voor een rechtstreekse begeleiding van de Flow Management Positie(s) in de operationele beslissingen bij het afstemmen van traffic load, de aanwezige ATCO-resources en de beschikbare delen van het Belgische luchtruim;
 • Verzorgen van het proces vanaf de post-operationele analyses tot en met de aanbevelingen en actiepunten naar aanleiding van voorbije events, gebeurtenissen en probleemsituaties;
 • Analyseren met het oog op strategische en pre-tactische initiatieven om de globale capaciteit voor de verwerking van de air traffic volumes/load te verbeteren.

Wat doet een En Route OPS Performance Specialist bij skeyes?

 • Interne ondersteuning

Ondersteunen van de lopende operaties via begeleiding en stelselmatig opvolgen & bijsturen van de Flow Management Positie(s) (FMP).

 • Beheer processen

Instaan voor post-operationele analyses, overleg & rapportering, inclusief aanbevelingen en actiepunten naar aanleiding van voorbije events, probleemsituaties en uitzonderlijke voorvallen met als doel alle betrokken partijen verbeterpunten en oplossingen te bieden.

 • Continue verbetering

Maken van analyses met als doel strategische en pre-tactische initiatieven, instaan voor de ontwikkeling & het aanbieden van tools, procedures en training. O.a. het uitwerken van het ultieme data-model met de correcte definities en relaties tussen de relevante gegevens die voor alle ATFCM gerelateerde of gebaseerde acties, analyses, beslissingen en rapportering noodzakelijk zijn.

 • Identificatie behoeften

Identificeren van de operationele & pre-tactische behoeften aan ICT-instrumenten, toegang tot technisch-operationele data, procedures & instructies met als doel deze oplossingen en werk-instrumenten te valideren, prioritiseren en een strategisch plan van aanpak en zorgen voor projectmatige ontwikkeling en implementatie.

 • Aanbeveling trainingsprogramma's

Samen met Ops management instaan voor de nodige trainingsprogramma's en voor bewustwordingsinitiatieven om het globale kennis-niveau bij traffic managers & supervisors, bij het Ops management en team Leader(s) en bij de ATCOs te verhogen en de operationele processen meer inherent en sterker op een correct ATFCM georiënteerd beleid af te stemmen..

 • Interactie met externe werkgroepen/organisaties

Vertegenwoordigen van skeyes op internationale fora die van strategisch belang zijn voor skeyes, in functie van zijn/haar/hun bekwaamheden met als doel op de hoogte te blijven van belangrijke evoluties in zijn/haar/hun werkdomein, nuttige informatie te rapporteren en de situatie van andere administraties te evalueren, o.a. Het vvertegenwoordigen van skeyes op het Network Manager User forum, FABEC.

 • Nationale RAD Coördinatie

De rol van Nationale RAD Coördinator (NRC) is om op te treden als rechtstreekse schakel tussen het NM RAD-team en skeyes om het verzamelen, het beheer en de publicatie van de RAD die relevant is voor skeyes te coördineren. De rol en verantwoordelijkheden van een NRC maken deel uit van het ERNIP (European Route Network Improvement Plan).

 • Nationale ENV Coördinatie

De rol van de Nationale ENV Coördinator (NEC) is om is om op te treden als rechtstreekse schakel tussen de NM en skeyes om de gegevensverstrekking en gegevensvalidatie met de NM te coördineren. De NEC zorgt voor de nodige coördinatie binnen skeyes om het algehele proces van de ANSP-zijde te waarborgen voor de levering van alle vereiste Central Airspace and Capacity Database (CACD)-gegevens voor de ATFCM-functie (AIP & non-AIP-data).

Profiel

Wat maakt van u de ideale En Route OPS Performance Specialist?

 • Je bent bij voorkeur in het bezit van een bachelordiploma, Ingenieursdiploma of een masterdiploma (in luchtvaartmanagement, luchtvaarttechniek, luchtverkeersleiding, of een verwant vakgebied zou een pluspunt zijn) of relevante ervaring als ATCO of ATFCM-specialist.
 • Je beschikt over sterke analytische vaardigheden met het vermogen om complexe datasets te interpreteren en trends en patronen te identificeren.
 • Je bent bekwaam in data-analysetools en -software, evenals in airspace-analysetools, of je hebt de capaciteit en motivatie om deze snel aan te leren.
 • Je beschikt over uitstekende communicatie- en interpersoonlijke vaardigheden, met het vermogen om effectief samen te werken met multidisciplinaire teams
 • Je bezit de unieke vaardigheid om complexe concepten of structuren op een begrijpelijke en eenvoudige manier uit te leggen, waardoor je o.a. training kunt ondersteunen.
 • Je beschikt over kennis van ATM-regelgeving, procedures en standaarden (bijv. ICAO, AIP,SERA, EUROCONTROL).
 • Je bent bekend met principes van luchtruimontwerp, luchtverkeersstroombeheer en ATM-automatiseringstechnologieën.
 • Je hebt het vermogen om je werk effectief te plannen en strakke deadlines te halen.

Veiligheidsverificatie


In het kader van de vacature waarvoor u zich kandidaat stelt dienen wij uw bijzondere aandacht te vestigen op het feit dat de kandidaten voor het uitoefenen van een functie bij skeyes voorafgaandelijk een veiligheidsverificatie dienen te ondergaan dewelke uitgevoerd wordt door de Nationale Veiligheidsoverheid. Meer informatie

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële cookies zijn noodzakelijk voor de correcte werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Functionele cookies zijn nuttig voor bepaalde functies van de site, maar kunnen worden gedeactiveerd. Andere cookies worden gebruikt voor analyse- en marketingdoeleinden (analytische cookies) en worden enkel geplaatst als u daarmee instemt. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer info.