Over ons

skeyes is een autonoom overheidsbedrijf met als missie de veiligheid van het luchtverkeer te verzekeren in het luchtruim waarvoor België verantwoordelijk is. skeyes vervult deze opdracht door het optimaliseren van de kosten en de stiptheid, het verhogen van de capaciteit en het verzekeren van een duurzame ontwikkeling voor het luchtverkeer. skeyes verstrekt alle noodzakelijke diensten om het luchtverkeer in alle veiligheid te leiden en te beheren

Onze missie: veiligheid van het luchtverkeer

  • ATM - Air traffic management : beheer en controle van het luchtverkeer
  • Technologie : infrastructuur en systemen van ATM data processing, Communicatie, Navigatie, Surveillance en Meteo
  • AIM en Meteo : meteo- en luchtvaartinlichtingendiensten

→ Ontdek meer over onze missie en diensten via « Your Safe Flight »

→ Surf naar onze diensten

Onze visie

Eind 2017 verbond skeyes zich tot een proces van verandering om de meest veilige, duurzame en unieke ervaring te bieden aan elke gebruiker van het luchtruim.
Die droom wordt gedeeld door de medewerkers van skeyes en zal werkelijkheid worden dankzij een drieledige strategie:

  • Partner with our customers : eind 2020 zal elke luchtruimgebruiker skeyes beschouwen als zijn geprivilegieerde partner.
  • Partner with our people : eind 2020 zal 80% van de medewerkers van skeyes zich sterk betrokken voelen bij de verwezenlijking van de doelstellingen van het bedrijf.
  • Build a future-proof company : eind 2020 zal skeyes worden gezien als een na te volgen voorbeeld in de luchtvaartwereld.

Om deze strategie op een dagdagelijkse basis te ondersteunen, werkt skeyes aan een bedrijfscultuur waarin respect, verantwoordelijkheid, samenwerking en een open instelling gepromoot worden.

Kerncijfers 2022

911.802
aantal vluchten beheerd
door skeyes

+35%
groei van het luchtverkeer
ten opzichte van 2021
(aantal vluchten)

98,8%
vluchten stipt beheerd
door skeyes

933
aantal personeelsleden

Meer cijfers in onze jaarverslag

Organisatie

Als autonoom overheidsbedrijf is skeyes onderworpen aan de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven die bepaalt dat de autonome overheidsbedrijven door een Raad van Bestuur en een Directiecomité bestuurd worden.

De Afgevaardigd Bestuurder en het Directiecomité

Het Directiecomité is belast met het dagelijks beheer alsook met de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur. Het Directiecomité vertegenwoordigt het bedrijf bij de onderhandelingen over het beheerscontract. Het doet aanbevelingen aan de Raad van Bestuur aangaande de exploitatie, de activiteiten en het beheer van het bedrijf.

Het Directiecomité van skeyes is samengesteld als volgt:

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn ter verwezenlijking van het maatschappelijk doel van het overheidsbedrijf en houdt toezicht op het beleid van het Directiecomité. In deze optiek heeft de Raad van Bestuur drie comités opgericht: een Auditcomité, een Strategisch Comité en een Bezoldigingscomité. De Raad van Bestuur kan sommige van zijn bevoegdheden delegeren aan het Directiecomité.

De Raad van Bestuur bestaat uit:

Als autonoom overheidsbedrijf is skeyes onderworpen aan externe controles van het beheer door:

  • Het College van Commissarissen dat de financiële situatie nagaat, alsook de regelmatigheid van de rekeningen.
  • De Regeringscommissaris, benoemd bij Koninklijk Besluit op voordracht van de Minister van/Staatssecretaris voor Mobiliteit die de voogdij uitoefent over het bedrijf, ziet toe op het naleven van de wet, het statuut en het beheerscontract.

Activiteitzone

Main Operating Office – Brussels Airport

skeyes

Tervuursesteenweg 303

B-1820 Steenokkerzeel

Tel. + 32 2 206 21 11

Fax + 32 2 206 22 88

Internationale Luchthaven Antwerpen

skeyes

Internationale Luchthaven Antwerpen

B-2100 Deurne

Luchthaven van Charleroi (Brussels South Charleroi Airport)

skeyes

Aéroport de Charleroi-Brussels South

Bâtiment S6

B-6041 Gosselies

Luchthaven van Luik

skeyes

Aéroport de Liège

Bâtiment 86

B-4460 Grâce-Hollogne

Internationale Luchthaven Oostende

skeyes

Internationale Luchthaven Oostende

Nieuwpoortse Steenweg 889

B-8400 Oostende

Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem

skeyes

Internationale Luchthaven
Kortrijk-Wevelgem

Luchthavenstraat 1,

Bus 1 8560 Wevelgem

Bertem radarstation

skeyes

Station radar

Koppelstraat 63

B-3060 Bertem

Saint-Hubert radarstation

skeyes

Radar des Ardennes

Le GALATA

B-6870 Saint-Hubert

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële cookies zijn noodzakelijk voor de correcte werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Functionele cookies zijn nuttig voor bepaalde functies van de site, maar kunnen worden gedeactiveerd. Andere cookies worden gebruikt voor analyse- en marketingdoeleinden (analytische cookies) en worden enkel geplaatst als u daarmee instemt. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer info.