Visie & Missie

skeyes promoot, naast de veiligheid, de efficiëntie van drones uit economisch, maatschappelijk en milieuoogpunt. Ontdek hoe!

Terug naar Drone homepage

Visie & Missie

skeyes ondersteunt de ontwikkeling van drones

Drones maken almaar meer deel uit van ons dagelijkse leven in het kader van beroepsactiviteiten als foto- en video-opnames, ondersteuning van speciale operaties, maar ook voor recreatieve doeleinden. De integratie ervan in het Belgische luchtruim wordt beschouwd als een van de prioriteiten van skeyes, vermits het bedrijf uit historisch oogpunt diensten verleent aan luchtruimgebruikers. skeyes wil zijn steun verlenen aan een veilige integratie van drones in het luchtruim en rond burgerluchthavens, om alle luchtruimgebruikers van dienst te zijn en bij te dragen tot de positieve economische, maatschappelijke en ecologische voordelen van drone-activiteiten. Om dit te bereiken en om tools en diensten te implementeren die een billijke toegang tot een homogeen en veilig luchtruim waarborgen, neemt skeyes deel aan onderzoek en ontwikkeling met SkeyDrone.

Drie belangrijke domeinen moeten worden beschouwd.

Operationeel domein

Door zijn steun te verlenen en innovatieve concepten te ontwikkelen, waardoor onbemande luchtvaartuigen beter in het gecontroleerde burgerluchtruim kunnen worden ingepast, zorgt skeyes ervoor dat bemande en onbemande luchtvaartuigen veilig naast elkaar kunnen opereren, in afwachting van de toekomstige UTM/ATM-omgeving. Met het oog op de toekomstige implementatie van U-space-luchtruim, bereidt skeyes zich voor op een efficiënte dienstverlening, in het bijzonder met betrekking tot de toekomstige functionaliteit om het dynamische luchtruim opnieuw te configureren die zal worden geïmplementeerd.

Domein van de informatie-uitwisseling

Een van de sleutelfactoren voor een succesvolle implementatie van het toekomstige U-space-luchtruimconcept is het uitwisselen van relevante operationele informatie. Als historische verlener van luchtvaartinformatiediensten (AIM) wil skeyes een doeltreffende en alomvattende oplossing ontwikkelen om het delen van relevante informatie te ondersteunen in het kader van de U-space-dienstverlening en ten behoeve van de drone-operatoren.

Domein van de veiligheid

Omdat veilige drone-operaties bijdragen tot een grotere maatschappelijke aanvaarding van deze nieuwe luchtruimgebruikers, wil skeyes graag gebruik maken van opkomende technologieën die het beheer van drones vergemakkelijken. Zo zal skeyes bijvoorbeeld bijdragen aan een veilige luchthaveninfrastructuur in samenwerking met de overheden en luchthavenautoriteiten.

skeyes streeft naar een efficiënte en doeltreffende dienstverlening waarbij alle gebruikers op een veilige manier in het luchtruim worden geïntegreerd. Ons doel is om onze dienstverlening te optimaliseren ten behoeve van al onze klanten, zowel professioneel als recreatief.

Drones, een duurzame partner voor skeyes

Op vrij korte tijd hebben drones hun grote maatschappelijke nut bewezen. Drones zijn met succes ingezet in noodsituaties om humanitaire hulp te bieden, rampen te bestrijden, schade te beoordelen en slachtoffers te lokaliseren. In de voorbije maand juli nog werden in West-Europa drones ingezet om de situatie na de watersnood te

beoordelen. UAV's hebben ook een grote bijdrage geleverd aan de dierenwetenschap, de bescherming van en het onderzoek naar dieren, door wetenschappers beelden te bieden die ze nog nooit eerder hadden gezien. Drones zijn ook een structurele bondgenoot geworden in de gezondheidszorg. In het algemeen zijn de voordelen van drones voor de maatschappij enorm. Vandaag de dag transformeren ze al op duurzame wijze vele bedrijfssectoren, waaronder de onze.

Een van de projecten waaraan skeyes deelneemt is het SAFIR-Med-project (https://www.safir-med.eu/), dat gericht is op het demonstreren van medische luchtmobiliteit met drones.

Onlangs heeft skeyes besloten CNS-drones in te zetten om de prestaties van navigatiehulpmiddelen te controleren. Voorheen werden deze routinecontroles uitgevoerd met behulp van vliegtuigen. Andere tests zijn uitgevoerd met innovatieve veiligheidsdrones op lange afstand om te bepalen hoe drones de veiligheid en efficiëntie van luchthavenoperaties kunnen verhogen. skeyes heeft ook een dronedetectiesysteem getest om ongewenste drones te spotten en zo de veiligheid van de bevolking te allen tijde te waarborgen. Deze projecten tonen aan hoe het gebruik van drones duurzamer is. Zonder personeel te mobiliseren, besparen we op brandstof en tijd, terwijl we efficiënter kunnen optreden wanneer dat nodig is.

skeyes heeft UAV's opgenomen in de derde pijler van zijn MVO-strategie. Drones zullen ons leven voor altijd ten goede veranderen omdat ze een waardevol maatschappelijk verantwoord transportmiddel zijn. skeyes zal je op een veilige en duurzame manier blijven begeleiden op deze reis; drones kunnen ooit misschien je leven redden en jouw dagelijkse leven zeker beter maken.

Terug naar Drone homepage

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële cookies zijn noodzakelijk voor de correcte werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Functionele cookies zijn nuttig voor bepaalde functies van de site, maar kunnen worden gedeactiveerd. Andere cookies worden gebruikt voor analyse- en marketingdoeleinden (analytische cookies) en worden enkel geplaatst als u daarmee instemt. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer info.