Projecten & Nieuws

Keep up to date on research and development projects on the integration of drones in the airspace

Terug naar Drone homepage

Projecten

Als openbaredienstverlener is skeyes erop gebrand alle luchtruimgebruikers, waaronder toekomstige drone-operatoren, van dienst te zijn op het vlak van veiligheid, operationele aspecten en beveiliging. In dat verband is skeyes betrokken bij verschillende projecten en R&D-activiteiten in partnerschap met tal van actoren (dronefabrikanten, drone-operatoren, piloten op afstand, IT-ontwikkelaars, luchthavens, SESAR Joint Undertaking...). Het autonoom overheidsbedrijf streeft de volgende doelstellingen na: het bereidt de implementatie of ontwikkeling van nieuwe Europese regelgeving voor, onderzoekt nieuwe (nog uit te werken) concepts of operations en effent het pad voor de harmonieuze integratie van onbemande en bemande luchtvaartactiviteiten.

SAFIR-Med (Safe and Flexible Integration of Advanced U-Space Services Focusing on Medical Air Mobility)

Binnen SAFIR-Med is skeyes betrokken bij het opstellen van een operationeel concept voor het luchtruimbeheer in stedelijke omgevingen (Urban Air Mobility). Daarnaast is skeyes verantwoordelijk voor zowel het uitvoeren van de risicoanalyses en het testen van alle demonstratievluchten, als voor het organiseren van de demonstratievluchten rond de stad Antwerpen. Na de laatste demonstraties in het kader van het SAFIR-project trok skeyes een aantal lessen om de volgende reeks demonstraties in dit complexe luchtruim voor te bereiden.

Weet je hoe de integratie van drones in het luchtverkeer verloopt? Onze collega luchtverkeersleider Ive legt het allemaal uit in dit interview.

In het kader van SAFIR-Med moeten nieuwe spelers worden betrokken om de steun aan de medische operaties in de praktijk te brengen, met het opzetten van een communicatieketen.

Het SAFIR-Med-project heeft erkenning en financiering gekregen van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 101017701 onder het thema “SESAR-VLD2-03-2020: U-space capabilities and services to enable Urban Air Mobility”.

Proof of concept voor dronedetectie

skeyes en Brussels Airport testen een veiligheidsdrone en een drone-detectiesysteem.

Op 31 maart en 1 april 2021 hebben onze teams en die van SkeyDrone samen met Brussels Airport de operationele uitrol van drones op en rond de luchthaven getest. Een innovatieve veiligheidsdrone die vanop grote afstand kan worden bestuurd, vloog over het terrein om te bepalen hoe drones de veiligheid en efficiëntie van de luchthavenoperaties kunnen verhogen.

Voor deze test bevond de dronepiloot zich niet ter plaatse, maar in West-Vlaanderen (Brugge). Van daaruit bestuurde hij de drone met behulp van 5G.

Bovendien werd een dronedetectiesysteem getest om ongewenste drones te identificeren.

Uit de tests is gebleken dat drones inderdaad zeer nuttig kunnen zijn bij dergelijke operaties. We willen samen met onze luchthavenpartners alle mogelijkheden blijven onderzoeken en daarbij steeds onze eerste zorg voor ogen houden: de veiligheid van al het luchtverkeer.

Neem hier een kijkje achter de schermen van de test.

Helicus Aero Initiative - Scheduling Connectivity & Security (HAI-SCS)

Dit project maakt deel uit van het SAFIR-initiatief ter ondersteuning van medische operaties (vervoer van medisch materiaal, dringende interventie...) met drones. De volledige naam van dit project luidt Helicus Aero Initiative - Scheduling Connectivity Security (HAI-SCS).

Het doel van dit project bestaat erin de capaciteit van het Helicus Command & Control Centre (C2C) te testen en te valideren om deze vliegroutes te plannen en te beheren ter voorbereiding van de toekomstige ondersteuning voor medische operaties. Daartoe is Helicus van plan een reeks BVLOS-vluchten (Beyond Visual Line Of Sight) met drones uit te voeren in de EBAW CTR.

Bij het uitvoeren van BVLOS-vluchten, waarbij de dronepiloot geen visuele controle heeft, is er nog geen technologie beschikbaar die hem in staat stelt te voldoen aan de eis van de EU-verordening dat hij zich in een positie moet bevinden om elk risico van botsing met andere luchtvaartuigen te vermijden. Daarom worden BVLOS-vluchten uitgevoerd binnen TSA's die specifiek voor dit doel zijn ingericht. Niettemin wordt een nauwe coördinatie met de ATS-units tot stand gebracht, ter voorbereiding van de toekomstige manier van werken tussen drones en ATS-units

Proof of concept van de controle over het vogelaanvaringsrisico met behulp van een drone

skeyes en Brussels Airport testen drones om vogels weg te jagen tijdens luchthavenoperaties

In september 2021 werd op verschillende testdagen een door Citymesh bestuurde drone ingezet om vogels op te sporen, te volgen en indien nodig weg te jagen van de luchthaven. Voor de veiligheid van de vliegtuigen moeten de vogels immers uit de buurt van de start- en landingsbanen worden gehouden. Op die testdagen werd het gebruik van een drone als extra ondersteuning voor de Bird Control Unit van Brussels Airport getest.

De drone werd gebruikt om de positie van de vogels en andere dieren te monitoren, erop toezicht te houden of in kaart te brengen, onder meer in afgelegen of voor voertuigen moeilijk toegankelijke delen van het luchthaventerrein. Hij was ook uitgerust met een luidspreker die de geluiden van de roofvogels nabootst om de vogels af te schrikken en weg te houden van de vliegroutes van de luchtvaartuigen.

Het doel van het testprogramma was tweeledig: bepalen of het gebruik van een drone voor die taken efficiëntieverhogend zou werken en de gebruiksmogelijkheden van een drone bij normale luchthavenactiviteiten evalueren.

De resultaten van die tests waren zeer positief. Zo kan een vervolg worden gebreid aan de uitvoering van de reactieve en efficiënte operationele coördinatieprocedures tussen de verkeersleidingstoren van skeyes en het APOC (Airport Operations Centre) op Brussels Airport. Die procedures zijn immers broodnodig om drones geleidelijk aan in de luchthavenactiviteiten in te passen.

NSAC-project van SABCA

Als je eens op het strand van Oostende zou lopen in de buurt van de luchthaven of de luchthaven zelf zou bezoeken, dan kan je misschien een drone spotten die van en naar het windmolenpark vliegt. Deze drone of RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) is een Penguin C van het type fixed-wing die opstijgt vanop de luchthaven van Oostende met behulp van een katapult en via een speciaal ontworpen corridor naar het windmolenpark vliegt.

Het doel van het NSAC-project (North Sea Aviation Centre) van SABCA (Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques) bestaat erin het gebruik van een drone in de nabijheid van een internationale luchthaven te testen en ervaring op te doen met het vliegen en inzetten van een drone in een scenario in een reële omgeving. Dat scenario dat samen met DEME (Dredging, Environmental & Marine Engineering NV) werd opgezet, omvat het inspecteren van het offshore windmolenpark met behulp van een RPAS.
Met het oog op deze opdracht was skeyes een belangrijke partner bij het organiseren van de nodige coördinatie tussen alle partijen; het werkte een aantal operationele procedures uit, zoals de communicatie met ATC (Air Traffic Control), het gebruik van een transponder, het activeren en deactiveren van de TSA-procedure (Temporary Segregated Area). Door deze vluchten in en rond de CTR van Oostende te faciliteren, bevordert skeyes innovatie bij de nieuwe luchtruimgebruikers, de drone-operatoren, en ondersteunt het hernieuwbare energie.

Nieuws

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële cookies zijn noodzakelijk voor de correcte werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Functionele cookies zijn nuttig voor bepaalde functies van de site, maar kunnen worden gedeactiveerd. Andere cookies worden gebruikt voor analyse- en marketingdoeleinden (analytische cookies) en worden enkel geplaatst als u daarmee instemt. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer info.