Drone & Aerial Activities - Quickstart guide

Terug naar Drone homepage

DAA: de essentie

Met de Drone & Aerial Activities (DAA) kan je gemakkelijk aanvragen voor een vliegtoelating indienen binnen de geografische UAS-zones die worden beheerd door skeyes en Defensie.

Met het oog op een efficiënte behandeling van vliegtoelatingen zijn de geografische UAS-zones van skeyes onderverdeeld in meerdere Very Low Level (VLL) zones, op basis van het risiconiveau voor de bemande luchtvaart. Meer informatie over deze zones vind je hieronder.

Let op: deze tool kan alleen worden gebruikt voor aanvragen voor een vliegtoelating binnen de Controlled Traffic Regions (CTR) van skeyes, de Radio Mandatory Zone van Kortrijk, en militaire geografische UAS-zones. Voor meer informatie over andere gepubliceerde geografische UAS-zones, surf je naar https://map.droneguide.be.

Ter informatie: voor bepaalde types van drone-operaties is een bijkomende "operationele toelating" van het DGLV vereist. Raadpleeg hiervoor de website https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones van het DGLV.

Geografische UAS-zones

Dit zijn de 6 door skeyes beheerde geozones waarvoor je wettelijk verplicht bent de DAA te gebruiken om een vliegtoelating te krijgen:

 • Vijf geozones rond de luchthavens van Antwerpen, Brussel, Charleroi, Luik en Oostende. Ze zijn onderverdeeld in 3 subzones, Very Low Levels (VVL) genoemd:
  • VLL0: boven en dicht bij de eigenlijke start- en landingsbanen;
  • VLL1: boven en dicht bij de luchthaven;
  • VLL2: verder weg van de luchthaven.
 • Eén geozone rond de luchthaven van Kortrijk (afgebakend door de Radio Mandatory Zone) Zij is onderverdeeld in 2 subzones, Very Low Levels (VLL) genoemd:
  • EBKT RMZ 1: boven en dicht bij de luchthaven
  • EBKT RMZ 2: verder weg van de luchthaven

Voor de geografische zones die door Defensie worden beheerd, moet je ook je vliegtoelatingen via DAA aanvragen.

Je vindt de volledige lijst van geografische zones in dit FAQ-artikel. (NEW LINK)

Figuur 1: Alle door skeyes beheerde geozones in België

Figuur 2: de geozone van EBBR (Brussel) in detail en de onderverdeling tussen VLL2, VLL1, VLL0

Figuur 3: Een driedimensionale weergave van een skeyes-geozone

Procedure om een vliegtoelating in het luchtruim van skeyes aan te vragen

Merk op dat de gebruiker bij elke stap door de DAA-tool wordt geleid, maar er wordt van de operator/piloot verwacht dat hij zich bewust is van deze verschillende stappen en ze begrijpt.

Voor de DAA-tool zijn er twee fasen in een aanvraag voor een vliegtoelating: de fase voorafgaand aan de toelating en de uiteindelijke toelating.

Fase voorafgaand aan de toelating (meerdere dagen tot meerdere uren voor de operatie)

De fase voorafgaand aan de toelating bestaat uit alle voorafgaande strategische coördinatie met skeyes.

Er zijn verschillende stappen in deze fase. Merk op dat deze stappen geautomatiseerd zullen worden in de DAA-tool.

Je opertaties plannen

Als je in het door skeyes beheerde luchtruim wilt vliegen, moet je je operatie plannen en ter beoordeling indienen via de Drone & Aerial Activities.

Afhankelijk van de VLL waarin je wilt vliegen, moet de aanvraag enige tijd van tevoren naar skeyes worden gestuurd, vanwege tijd die nodig is om ze te behandelen (zie de termijnen hieronder).

VLL 0: Uiterlijk D-15
VLL 1: Uiterlijk D-8
EBKT1 Uiterlijk D-8
VLL 2: Uiterlijk H-3
EBKT2 Uiterlijk H-3


Deze termijnen moeten ervoor zorgen dat skeyes en eventuele andere stakeholders voldoende tijd hebben om jouw aanvraag voor een vliegtoelating te beoordelen.

Voorafgaande toelating van je drone-operatie

Na die beoordeling heb je – hopelijk – een voorafgaande toelating verkregen. Dit betekent dat alle relevante partners op de hoogte zijn van je operatie, en ermee hebben ingestemd. Mogelijk hebben zij extra beperkingen of opmerkingen toegevoegd - zorg ervoor dat je de goedgekeurde aanvraag grondig doorleest.

Bevestiging van de operatie

Als je drone-operatie plaatsvindt in VLL0/VLL1/RMZ1, moet je via de tool bevestigen dat je echt van plan bent om op die dag te vliegen. Dat kan vanaf 1 dag voor de geplande start van de operatie, en uiterlijk 3 uur voor de operatie. Dit is nodig, zodat de luchtverkeersleider / Aerodrome Flight Information Officer bij de planning rekening kan houden met jouw operatie.

Als je drone-operatie plaatsvindt in VLL2/RMZ2, gebeurt de bevestiging automatisch, 3 uur voor de start van je operatie.

VLL 0: Niet eerder dan D-1 en niet later dan H-3
VLL 1: Niet eerder dan D-1 en niet later dan H-3
EBKT1 Niet eerder dan D-1 en niet later dan H-3
VLL 2: Automatisch at H-3
EBKT2 Automatisch at H-3

Uiteindelijke (tactische) toelating (dag van de operatie)

Dit is de tactische coördinatie met skeyes, de dag van de operatie vlak voor het opstijgen. Het is de laatste stap voordat je kunt vliegen.

Als je drone-operatie plaatsvindt in VLL0, VLL1 of Brussel VLL2 boven 150ft AAL en op meer dan 50m afstand van een obstakel, moet je 30 minuten voor aanvang van je operatie via VHF-radio of telefonisch contact opnemen met de luchtverkeersleiding.

Als je drone-operatie plaatsvindt in VLL2*/RMZ1/RMZ2, is het niet vereist om contact op te nemen met de luchtverkeersleiding met het oog op een toelating. De toelating in deze zones wordt automatisch verleend. Het is echter mogelijk dat de luchtverkeersleiding zelf contact met jou opneemt om je aanvullende instructies te geven.

*met uitzondering van Brussel VLL2 boven 150ft AAL en meer dan 50m verwijderd van een obstakel

DAA snelstartgids

Hieronder kan je alle stappen vinden die nodig zijn om je DAA-account correct aan te maken.

Als je problemen ondervindt, bekijk dan onze FAQ.

NOTE! The images still show DSA, only the name has changed to DAA, the steps can be followed as explained below.

Meld je aan

 • Aanmelden voor de Drone & Aerial Activities is heel eenvoudig.
 • surf naar https://planner.skeydrone.tech;
 • klik op de "maak een account aan"-knop;
 • voer alle nodige informatie in, en bevestig dat je akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring;
 • vervolgens zal je een e-mail en sms ontvangen om respectievelijk je e-mailadres en telefoonnummer te verifiëren. Dit is belangrijk omdat, afhankelijk van waar je gaat vliegen in onze geozones, onze luchtverkeersleiders mogelijk contact met je moeten opnemen.

Eenmaal dat werd geverifieerd, kan je nu inloggen op de DAA Planner.

Operator-admin en piloot

Bij het plannen van een drone-operatie is het belangrijk dat er voor elke operatie een operator-admin en een piloot worden aangeduid.

De operator admin is de persoon die de operator vertegenwoordigt, en is de eindverantwoordelijke voor de operatie.

De piloot is de persoon die de operatie uitvoert, en dus controle houdt over de vlucht.

Je kan een nieuwe operator admin/piloot toevoegen door te navigeren naar het tabblad "Crewmembers” in de linkerkolom, en vervolgens op de "+"-knop te klikken.

Opgelet: zodra je de operator-admin en piloot hebt toegevoegd, moeten zij ook geauthentificeerd worden via telefoon en e-mail. Als de piloot en operator-admin niet geauthentificeerd zijn, zal je hen niet kunnen selecteren bij het plannen van je operatie.

Je kan een onbeperkt aantal piloten/operatoren toevoegen aan je operatie.

Nadat je de bemanningsleden toegevoegd hebt, voeg je in een volgende stap je UAV(’s) toe. Dit kan je eigen UAV zijn, of een die eigendom is van je bemanning.

Navigeer naar je UAV's door te klikken op de "UAVs"-knop in het linkertabblad.

Klik vervolgens op het "+"-icoontje rechts onderaan om een nieuwe UAV toe te voegen, en vul de gegevens van je drone in.

Wanneer je dat gedaan hebt, kan je een operatie beginnen te plannen.

Nadat je je DAA-account aangemaakt hebt, is het tijd om een operatie te plannen in de CTR's van skeyes, Kortrijk RMZ, of een door Defensie beheerde geozone.

Hiervoor maak je gebruik van de DAA Planner application (https://planner.skeydrone.tech).

Merk op dat voor de bevestiging & toelating van de drone-operatie, en ook tijdens de operatie zelf, de piloot de DAA Fly-module moet gebruiken (https://fly.skeydrone.tech).

Voordat je kunt vliegen, zijn er verschillende stappen die moeten worden voltooid.

Je operatie plannen

De eerste stap is om je drone-operatie in de DAA-tool te plannen.

 • Op het startscherm vind je in de linkerkolom het tabblad "Operations".
 • Hier vind je een overzicht van je drone-operaties

 • Om een nieuwe operatie toe te voegen, klik je op de "+"-knop rechts onderaan.

 • Je krijgt nu het scherm te zien om een operatie aan te maken.

  • Voor elke operatie is het belangrijkste dat je aangeeft wie de admin-operator en de piloot zullen zijn voor de operatie.

  • Als je solo vliegt, kun je jezelf aanwijzen als voornaamste piloot en operator.

 • Zodra je klaar bent, klik je op "Create" om de gegevens van je drone-operatie verder aan te vullen.

 • Je krijgt de detailpagina van je operatie te zien.

 • Deze pagina bevat meerdere parameters
 1. Overzicht met de parameters van de operatie
  Aan de linkerkant van de pagina kun je je verkorte operatie-ID zien en de verschillende rubrieken die je moet invullen voor je operatie (Area, Characteristics, Documents, ...). Je kunt snel zien of er nog informatie ontbreekt voor een rubriek door te controleren of de ruimte naast die rubriek rood kleurt.
 2. Veld voor het invoeren van de parameters van een operatie
  Wanneer je op een rubriek klikt, zie je de verschillende gegevens voor je operatie die eventueel nog ingevuld moeten worden. Je kunt de vertoonde gegevens bewerken door te klikken op de “edit”-knop of "+"-knop in de rechterbenedenhoek.
 3. Je operatie indienen
  Nadat je alle informatie ingevoerd hebt, kan je je drone-operatie ter beoordeling indienen. Afhankelijk van de VLL waarin je van plan bent te vliegen, kun je je feedback in een oogwenk ontvangen of tot 8 werkdagen later (zie "Je operatie indienen" voor meer details).
 4. Je operatie dupliceren
  Als je drone-operaties veel overlappende parameters bevatten (bv. dezelfde piloot die elke operatie vliegt of wekelijks terugkerende operaties), is het mogelijk om je operatie te dupliceren. De bestaande operatie wordt gedupliceerd en "COPY" wordt aan de naam toegevoegd.
 5. Je operatie verwijderen
  Als je niet tevreden bent met je drone-operatie, kun je ze verwijderen. Zo schrap je de operatie uit je lijst met operaties.
 6. Status van de operatie
  Er zijn verschillende statussen beschikbaar in de Drone & Aerial Activities:
 • Draft: je operatie is nog niet ingediend, en details kunnen nog worden aangepast.
 • Pending consent: Wanneer je een operatie indient met een andere piloot/operator dan jezelf, moeten alle extra bemanningsleden hun rol in de operatie aanvaarden. Belangrijk: de operatie wordt alleen ingediend bij de bevoegde autoriteit als alle bemanningsleden hun rol hebben aanvaard.
 • Pending review: De operatie moet nog worden beoordeeld door de bevoegde autoriteit.
 • Under review: De bevoegde autoriteit heeft het beoordelingsproces voor jouw operatie opgestart.
 • Approved: Je operatie werd goedgekeurd.
 • Rejected Je operatie werd afgewezen.
  Merk op: de reden van afwijzing wordt altijd vermeld in de rubriek "Algemeen" van de operatie.
 • Confirmed zie “Operation confirmation” voor meer informatie.
 • Authorised: zie “Operation authorisation“ voor meer informatie.
 • Activated: de operatie werd opgestart.
 • Non-conforming: De luchtverkeersleiding heeft geoordeeld dat je operatie haar aanbevolen advies niet naleeft, en zal ze als niet-conform bestempelen. Je moet zo spoedig mogelijk landen.
 • Closed: Je operatie is beëindigd, en is verplaatst naar het "Archived"-tabblad in je lijst met operaties.

Je operatie indienen

Als je tevreden bent met je operatie, kan je ze ter beoordeling indienen.

Afhankelijk van de VLL waarin je wilt vliegen, moet de aanvraag enkele dagen van tevoren naar skeyes worden gestuurd, vanwege tijd die nodig is om ze te behandelen (zie de termijnen hieronder). Voor meer informatie over de verschillende VLL zones, click here.

VLL 0: Uiterlijk D-15
VLL 1: Uiterlijk D-8
EBKT1 Uiterlijk D-8
VLL 2: Uiterlijk H-3
EBKT2 Uiterlijk H-3


Deze termijnen moeten ervoor zorgen dat skeyes en eventuele andere stakeholders voldoende tijd hebben om jouw aanvraag voor een vliegtoelating te beoordelen.

Voor geografische zones beheerd door de Belgische Defensie, zijn de bovenstaande timings niet van toepassing. You can find the entire list of geographical zones + their rulesets (including timings).

Goedkeuring van je operatie

Na de beoordeling werd je operatie – hopelijk – goedgekeurd. Dit betekent dat alle relevante partners op de hoogte zijn van je operatie en met jouw aangegeven parameters ingestemd hebben. Mogelijk hebben zij extra beperkingen of opmerkingen toegevoegd - zorg ervoor dat je de goedgekeurde aanvraag grondig doorleest door de rubriek “General” van je operatie te checken.

Je kan het resultaat van deze beoordeling ten laatste de dag voor je geplande operatie verwachten. Voordat je echter kan vliegen, zijn er nog twee laatste stappen voor je operatie.

Bevestiging van de operatie

Als je drone-operatie plaatsvindt in VLL0/VLL1/EBKT1, moet je via de DAA Planner of DAA Fly bevestigen dat ze nog altijd doorgaat.
Dat kan vanaf 1 dag voor de geplande start van de operatie, en niet later dan 3 uur voor de operatie. Dit is noodzakelijk, zodat de luchtverkeersleider / Aerodrome Flight Information Officer bij de planning rekening kan houden met je operatie.

Als je drone-operatie plaatsvindt in VLL2/EBKT2, gebeurt de bevestiging automatisch 3 uur voor de start van je operatie.

VLL 0: Niet eerder dan D-1 en niet later dan H-3
VLL 1: Niet eerder dan D-1 en niet later dan H-3
EBKT1 Niet eerder dan D-1 en niet later dan H-3
VLL 2: Automatisch at H-3
EBKT2: Automatisch at H-3

Toelating voor de operatie

Dit is de laatste stap voordat je kan vliegen.

Als je drone-operatie plaatsvindt in VLL0, VLL1 of Brussel VLL2 boven 150ft AAL en op meer dan 50m afstand van een obstakel, moet je 30 minuten voor aanvang van je operatie via VHF-radio of telefonisch contact opnemen met de luchtverkeersleiding.

Als je drone-operatie plaatsvindt in VLL2*/EBKT1/EBKT2, is het niet vereist om contact op te nemen met de luchtverkeersleiding met het oog op een toelating. De toelating in deze zones wordt automatisch verleend. Het is echter mogelijk dat de luchtverkeersleiding zelf contact met jou opneemt om je aanvullende instructies te geven.

*met uitzondering van Brussel VLL2 boven 150ft AAL en meer dan 50m verwijderd van een obstakel

Van hieraf aan zou de piloot DAA Fly moeten openen.

 • Na met je account in te loggen kan je je lijst met verschillende operaties bekijken, gerangschikt volgens hun geplande tijd.

  • Klik op de drone-operatie die je wil uitvoeren.
  Je zou een overzicht moeten zien van alle details van je operatie, inclusief de opties "Fly" of "Reschedule".
  Als je deze opties niet ziet, heb je waarschijnlijk niet alle noodzakelijke aan de operatie voorafgaande stappen voltooid. Zorg ervoor dat je deze hebt voltooid, zo niet dan moet je wellicht je vlucht herplannen.

 • Als je startklaar bent en alle andere actieve beperkingen hebt geraadpleegd en alle nodige controles hebt uitgevoerd, klik je op "Let's Fly".


Meldingen

Er zijn drie noodzakelijke meldingen die je tijdens je operatie moet doen:

 • Take-off notification
  • met de "Let's Fly"-knop.
 • Land notification (melding dat je landt)
  • Als je klaar bent met je vlucht, of om welke reden dan ook moet landen, moet je op "Land" klikken via de Fly-tool.
  • Merk op dat je kan opstijgen en landen zo vaak als je wil tijdens het tijdsvenster van je operatie.
 • End of operations announcement (aankondiging dat de operatie voltooid is)
  • Als je je drone hebt geland en klaar bent met je operatie, laat je de luchtverkeersleiding weten dat je je operatie volledig hebt voltooid door op de "end of operations"-knop te klikken.

Als je problemen ondervindt bij het doorlopen van deze stappen, bekijk dan onze FAQ. Als je het antwoord nog altijd niet kan vinden, stuur ons dan gerust een bericht.

Terug naar Drone homepage

Cookiebeleid

skeyes gebruikt cookies op deze website. Essentiële cookies zijn noodzakelijk voor de correcte werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Functionele cookies zijn nuttig voor bepaalde functies van de site. U kunt deze cookies weigeren, maar uw gebruik van de site mag in bepaalde gevallen niet optimaal zijn. Andere cookies worden gebruikt voor analyse- en marketingdoeleinden en worden enkel geplaatst als u daarmee instemt. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer info.