Wind Turbine Consultation Map

De nieuwste versie van de Wind Turbine Consultation Map kan in verschillende weergaven worden gedownload door op een van de onderstaande links te klikken:

  • Rastertype:

  • Vectortype:

De legende licht toe hoe de kaart dient gebruikt te worden.

Door gebruik te maken van de bijhorende meta-datafile (bmp + bpw; jpeg+jgw; tiff+tfw) kunnen de kaarten als gegeoreferenceerde rasters opgenomen worden in een GIS.

De kaart geeft per zone weer welk type studie noodzakelijk is en waar geen windturbines kunnen toegelaten worden om veiligheidsredenen. De verwijzingscriteria worden op de kaart in kleur (omlijnde, gearceerde en ingekleurde zones) weergegeven.

  • Rode zones: In deze zones is er een onaanvaardbare impact van de windturbines op de door skeyes gebruikte installaties en/of procedures. Hierdoor kunnen er in deze zones geen turbines toegelaten worden.
  • Oranje zones: In deze zones is er steeds een impact op de door skeyes gebruikte installaties en/of operaties. Hiertoe dient een meer uitgebreide studie uitgevoerd te worden.
  • Gearceerde blauwe zone: In deze zones is er steeds een impact op de operaties. Hiertoe dient een meer uitgebreide studie uitgevoerd te worden.
  • Lichtgrijze zones: In deze zone wordt een eenvoudige interne studie uitgevoerd. Dit geldt voor de inplanting van een beperkt aantal windturbines (< 10) van maximum 210 m hoog en is afhankelijk van de locatie ten aanzien van de installaties en procedures (onder andere MSA) van skeyes.

DISCLAIMER

Deze kaart geeft weer welk type van assessment noodzakelijk is. Een aftoetsing van de inplanting van windturbines aan deze kaart en verwijzingscriteria vervangt nooit het voor- of officiële advies van skeyes. Een aanvraag dient steeds ingediend te worden via de geijkte procedure (via urba@skeyes.be of via het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV)).

De Wind Turbine Consultation Map is opgesteld voor windturbines met een maximum tiphoogte van 210 m. Voor grotere turbines, alsook voor windparken vanaf 10 turbines (incl. reeds gebouwde en/of vergunde) of bij een cluster met een mogelijk cumulatief effect afhankelijk van de locatie, zal steeds een ad-hoc assessment nodig zijn.

Bij de evaluatie van de mogelijke impact van de windturbine wordt steeds rekening gehouden met de wieken. Indien de wieken een bepaalde zone (oranje, rood, gearceerd,…) penetreren, dan wordt de volledige windturbine geanalyseerd op basis van de gepenetreerde zone. De reeds vergunde en gebouwde windturbines, alsook aanvragen waarvoor een positief vooradvies werd verstrekt, worden eveneens mee opgenomen in de evaluatie om het mogelijke cumulatieve effect van een cluster van windturbines te kunnen berekenen.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële cookies zijn noodzakelijk voor de correcte werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Functionele cookies zijn nuttig voor bepaalde functies van de site, maar kunnen worden gedeactiveerd. Andere cookies worden gebruikt voor analyse- en marketingdoeleinden (analytische cookies) en worden enkel geplaatst als u daarmee instemt. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer info.