Wind turbines

Elke adviesaanvraag voor windturbines wordt geanalyseerd op de potentiële impact op de technische installaties (Radionavigatie-, radar- en communicatiesystemen) die skeyes beheert. Bijkomend wordt nagegaan of de inplanting op de gevraagde locatie de operaties, met specifieke aandacht voor de visual reporting points en de holding locations, en de vluchtprocedures (Obstakelvrije zones rond gecontroleerde luchthavens) niet verstoort voor de luchthavens die skeyes controleert.

De door skeyes gehanteerde criteria zijn gebaseerd op de ICAO regelgeving, studies uitgevoerd in opdracht van skeyes, internationale studies waaraan skeyes meewerkte (onder meer Eurocontrol), internationale richtlijnen, informatie uitgewisseld op verschillende fora waaraan skeyes actief deelneemt (ICAO, Eurocontrol, etc.), ervaring van andere luchtvaartnavigatiediensten (ANSP's) en eigen ervaring van skeyes.

Deze criteria werden op vereenvoudigde wijze vertaald naar de Wind Turbine Consultation Map. De kaart geeft per zone weer welk type studie noodzakelijk is en waar geen windturbines kunnen toegelaten worden om veiligheidsredenen. De verwijzingscriteria worden op de kaart in kleur (omlijnde, gearceerde en ingekleurde zones) weergegeven. Deze zones zijn:

  • Rode zones: In deze zones is er een onaanvaardbare impact van de windturbines op de door skeyes gebruikte installaties en/of procedures. Hierdoor kunnen er in deze zones geen turbines toegelaten worden.
  • Oranje zones: In deze zones is er steeds een impact op de door skeyes gebruikte installaties en/of operaties. Hiertoe dient een meer uitgebreide studie uitgevoerd te worden.
  • Gearceerde blauwe zone: In deze zones is er steeds een impact op de operaties. Hiertoe dient een meer uitgebreide studie uitgevoerd te worden.
  • Lichtgrijze zones: In deze zone wordt een eenvoudige interne studie uitgevoerd. Dit geldt voor de inplanting van een beperkt aantal windturbines (< 10) van maximum 210 m hoog en is afhankelijk van de locatie ten aanzien van de installaties en procedures (onder andere MSA) van skeyes.

Deze kaart werd opgesteld voor windturbines met een maximum tiphoogte van 210m. Voor grotere turbines, alsook voor windparken vanaf 10 turbines (incl. reeds gebouwde en/of vergunde) of bij een cluster met een mogelijk cumulatief effect afhankelijk van de locatie, zal steeds een ad-hoc assessment nodig zijn.

Publicatie obstakel

De bouwheer dient minimum 30 dagen voor de aanvang van de werken van de skeyes hierover te informeren om de publicatie van het nieuwe obstakel in de AIP (Aeronautical Information Publication) mogelijk te maken.

Formulieren en informatie

Gerelateerde artikels

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële cookies zijn noodzakelijk voor de correcte werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Functionele cookies zijn nuttig voor bepaalde functies van de site, maar kunnen worden gedeactiveerd. Andere cookies worden gebruikt voor analyse- en marketingdoeleinden (analytische cookies) en worden enkel geplaatst als u daarmee instemt. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer info.